AUDIOVIZUALNO

Razstava "Moja vas, njen podedovani obraz", Velike Poljane

Žetev

Malica ob žetvi

Mlatenje žita

Priprava vprege, nakladanje žita in zdevanje žita v kozolec

Čiščenje žita pajtlanje

Ličkanje koruze


Snemanje suhorobarskih panog

Filmi so nastali v okviru projekta »Evidentiranje in popis zasebnih zbirk v občinah Ribnica, Sodražica, Bloke, avdiovizualno snemanje dediščine in ljubiteljska likovna delavnica« in »Digitalizacija, evidentiranje in računalniška obdelava dediščine ter likovna delavnica« ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino filmov odgovarja Muzej Ribnica.

Izdelava sita spetega z žebljički in podkrižanega na zvezdo

Izdelava rešeta šivanega z vitro

Obodarstvo

Strugarstvo in ročno mizarstvo

2020 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Lasinzastave Logo Mali
Logo Erasmus
Logo Las Cdr10
Logo Chance
Srrs Logo Mali