Praznično leto

 

 

Panojska razstava na prostem

Projekt preučevanja sodobnega prazničnega leta v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Dobrepolje je potekal več let. V naštetih občinah Muzej Ribnica opravlja svojo javno službo. V teh letih smo popisovali in preučevali še žive starosvetne šege, sodobne praznike, turistične prireditve ter različna praznična druženja. Na ta način smo za muzej zbrali obsežno gradivo novejše zgodovine, ki je obdelano po muzejskih standardih.

Razstava Praznično leto je bila septembra 2022 na ogled v Ribnici v ribniškem gradu. Prvo gostovanje je bilo v Loškem Potoku oktobra 2022. Novembra 2022 se je razstava preselila v Sodražico in decembra 2022 v Dobrepolje.

Prazniki na razstavi so bili razdeljeni v štiri vsebinske sklope: cerkveno praznično leto, posvetno praznično leto, osebni prazniki in krajevni dogodki s praznično noto. Prvi trije sklopi so bili skupni za vse štiri občine, sklop t. i. krajevnih dogodkov s praznično noto pa je bil narejen posebej za vsako občino.

Ob razstavi je tekel tudi pester spremljevalni program. V okviru zimskih počitnic v Rokodelskem centru Ribnica je bila organizirana otroška delavnica izdelovanja pustne maske. Pred veliko nočjo je bil organiziran tečaj vezenja velikonočnega prtička. V jesenskih mesecih je bila v vsaki občini, ki jo je razstava obiskala, izvedena delavnica fotografiranja z mobilnim telefonom.

Praznično leto je uveljavljen izraz za cerkvene in posvetne praznike, ki si sledijo po koledarskem zaporedju. In po koledarskem zaporedju si prazniki sledijo tudi v katalogu, ki je izšel konec preteklega leta. Vsi prazniki, ki jih praznujemo, v katalogu seveda niso našteti, glavnina pa je zajeta. Značilnost kataloga je, da praznično leto predstavi vizualno, skozi fotografije. Nabor fotografij je pester, saj so jih prispevali profesionalni fotografi, lokalni novinarji, šole, vrtci, društva in številni posamezniki iz vseh štirih občin, ki so prepoznali pomen muzejskega dela.

K uspešnosti razstave pa so prav gotovo pripomogli tudi financerji – Ministrstvo za kulturo, Občina Ribnica, Občina Dobrepolje, Občina Loški Potok in Občina Sodražica.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni