Praznično leto

 

 

Panojska razstava na prostem

Razstava Praznično leto je del zaključnih aktivnosti večletnega projekta preučevanja sodobnega prazničnega leta, kjer so se popisovale in preučevale še žive starosvetne šege, sodobni prazniki, turistične prireditve ter različna praznična druženja. Na ta način smo za muzej zbrali obsežno gradivo novejše zgodovine, ki je obdelano po muzejskih standardih.

Z razstavo je Muzej Ribnica povezal območje svoje javne službe v celoto. Raziskava praznikov je bila tako opravljena v občinah Ribnica, Sodražica, Dobrepolje in Loški Potok. Razstava pa bo po odprtju v Ribnici gostovala še v ostalih treh občinah. Cikel gostovanj se bo zaključil s razstavnim katalogom Praznično leto.

V želji muzejsko delo čim polj popularizirati in približati različnim ciljnim skupinam je razstava postavljena v obliki panojske razstave na prostem.

Pri raziskovanju in koncipiranju razstave se je ves čas postavljalo vprašanje Kaj pa je praznik? Praznik je poseben dan v življenju posameznika ali neke skupnosti. Praznični dnevi se od navadnih ločijo po tem, da se postreže boljša hrana, da si ljudje oblečejo boljšo obleko in se odtrgajo od vsakdanjih opravil ter si vzamejo čas zase. Državne in občinske praznike zaznamujejo tudi uradne proslave.

Rojstni dnevi, poroke, krst, vstop v šolo, božič, velika noč. Tu ni dileme, to je praznični dan. Toda, kaj pa gasilska veselica, ali je tudi praznik. Kaj pa ribniški semenj. Pust? Vsi ti različni krajevni dogodki imajo praznično noto, saj imajo za našo skupnost združevalen pomen. V organizacijo in izvedbo takega dogodka je vpletena najširša množica, vsa skupnost pa dogodek tudi nestrpno pričakuje in se ga veseli.

Prazniki na razstavi so tako razdeljeni v štiri vsebinske sklope: cerkveno praznično leto, posvetno praznično leto, osebni prazniki in že omenjeni krajevni dogodki s praznično noto.

Celotno cerkveno praznično leto bi zahtevalo svojo razstavo. Na razstavi so tako izpostavljeni božični čas, velikonočni čas ter nekatere maše za posvetitev dela.

Posvetni prazniki so tako državni prazniki kot tudi prazniki posameznih občin. V Sloveniji imamo 15 državnih praznikov, od tega je 9 dela prostih dni. Imamo pa tudi 6 verskih praznikov, ki so dela prosti dnevi. Občine svoje občinske praznike, ki sicer niso dela prosti dnevi, zaznamujejo s pestrim dogajanjem.

Osebni praznik je dan posebnega pomena vsakega posameznika. Ti posebni dnevi so lahko povezani z verskim življenjem, s šolanjem, z delom, okroglim jubilejem in podobno.

Omenjeni trije sklopi so skupni za vse 4 občine. Sklop tako imenovanih Krajevnih dogodkov s praznično noto, pa se bo spreminjal v vsaki občini gostovanja.

K uspešnosti razstave pa so prav gotovo pripomogli tudi financerji – Ministrstvo za kulturo, Občina Ribnica, Občina Dobrepolje, Občina Loški Potok in Občina Sodražica.

2022 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni