• Stalna razstava v Športnem centru Ribnica

Jakob Oražem Ribnica – Tovarna telovadnega orodja JOR

Jakob Oražem Ribnica – Tovarna telovadnega orodja JOR

Tovarna telovadnega orodja Jakob Oražem Ribnica – JOR je delovala od leta 1909 do 1948. Poleg kvalitetnega programa različnih telovadnih orodij je podjetje izdelovalo tudi kmetijsko orodje in kasneje celo medicinske pripomočke. Telovadna orodja JOR so slovela kot zelo kvalitetna in dovršena, izdelovali so jih za vadbo društev, športne dvorane, osnovne šole in tudi za potrebe tekmovanj. Še danes najdemo v kakšnih starejših telovadnicah športno orodje ali rekvizit z oznako JOR. Orodja, ki so postavljena na ogled v vitrinah, so se povečini nahajala v ribniškem Sokolskem domu oziroma kasnejšem TVD Partizanu, razen krogov, ki so iz zasebne zbirke.

Podjetje se je razvilo iz ključavničarske delavnice Jakoba Oražma – Jergčevega z Mlake, ki se je preizkušal tudi v drugih novitetah tistega časa, v začetku 20. stoletja je med drugim postavil svojo elektrarno, ki je napajala javno ribniško razsvetljavo. Navdušenje nad telovadnim orodjem lahko pripišemo aktivnemu sodelovanju pri ribniškem Sokolu, ki je bil ustanovljen leta 1906. Oražmov starejši sin je bil celo med ustanovitelji Sokola in tudi ostali trije so bili aktivni telovadci.

V obdobju po prvi svetovni vojni je podjetje doživelo pravi razcvet in se zapisalo med najbolj znane in odlično organizirane tovarne telovadnega orodja v takratni državi. Svoj asortiman športnih rekvizitov je še dodatno razširilo glede na potrebe, ki jih je narekoval trg. Poleg gimnastičnih so pričeli izdelovati tudi drugo športno orodje in imeli poseben oddelek za izdelavo smuči, vezi, palic, sank in druge zimske športne opreme.

V JOR-u so orodja izdelovali, ne le sestavljali, zato so bili v tovarni zaposleni krojači, mizarji, kovinarji, projektanti, pa tudi številni zunanji sodelavci, eden izmed njih je bil tudi sedlar Klun. V delo so bili vključeni vsi Jakobovi sinovi, predvsem Anton Oražem, ki je po očetu prevzel podjetje.

Leta 1948 je bila delavnica JOR nacionalizirana in preimenovana v Okrajno kovinsko podjetje. JOR-ove zimske programe so že ob nacionalizaciji večino prenesli v Begunje na Gorenjskem in jih priključili takratni Zadrugi za izdelavo smuči in telovadne opreme ELAN. Leta 1949 je delavnico prevzelo podjetje Slovenija-šport Ljubljana, 1951 pa podjetje Planica-šport. V naslednjih letih se je ribniški del podjetja popolnoma osamosvojil in se leta 1955 preimenoval v Kovinsko podjetje Ribnica. To ime se je ohranilo do leta 1969, ko se je preimenovalo v RIKO – Ribniška kovinska industrija.

Fotografije razstave

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni