IGRAČE HERMANA LISJAKA

Gostujoča razstava Muzeja novejše zgodovine Celje v Ribniškem gradu

Otroški muzej Hermanov brlog je edini otroški muzej v Sloveniji, ki deluje v Muzeju novejše zgodovine Celje od leta 1995. Njegov simbol in maskota je priljubljeni Herman Lisjak, ki ga je ustvarila akademska slikarka Jelka Reichman. Glavni cilji muzeja so ozaveščanje o pomenu in ohranjanju slovenske in svetovne kulturne dediščine, razvijanje pozitivnega odnosa do zgodovine, kulturne dediščine, učenje za trajnostni razvoj in krepitev temeljnih človekovih vrednot.  Čeprav je Hermanov brlog prvenstveno namenjen otrokom do 12. leta,  ga obiskujejo in soustvarjajo obiskovalci vseh starosti, zato je muzej tudi prostor za medgeneracijska druženja in doživetja. Hermana Lisjaka srečujemo na stalni in občasnih razstavah, v domačem muzeju in na gostovanjih.  Na stalni razstavi Dediščina otrok je na ogled več kot 600 muzejskih predmetov, predvsem igrač, na interaktivni občasni razstavi Hermanov bonton pa lahko obiskovalci raziskujejo in spoznajo pravila lepega vedenja, ki so neločljivo povezana z vrednotami. Poleg razstav je otroški muzej prepoznaven po pestrih spremljevalnih programih: ustvarjalnicah, učnih urah, počitniških druženjih, predstavah v Hermanovem otroškem gledališču, praznovanjih rojstnih dni in še marsičem.
Otroški muzej ima tri zbirke: Otroško življenje,  Dobra igrača in Hermanova galerija.  Prva je najobsežnejša,  z več kot 6000 inventariziranimi muzejskimi predmeti, ki se navezujejo na življenje otrok v 20. in 21. stoletju. Hranimo otroške igrače, družabne igre, oblačila in obutev, otroška prevozna sredstva, knjige, slikanice in revije, šolske potrebščine, športno opremo, otroško pohištvo … Glavnina predmetov datira v čas od druge polovice 20. stoletja do danes, nekaj predmetov je starejših. Največji del zbirke predstavljajo igrače. Ne glede na poreklo,  je vsem igračam v zbirki skupno, da so krajšale in lepšale čas otrokom na slovenskem nacionalnem področju. Igrače so izdelane industrijsko ali so domače izdelave, so iz različnih materialov, za mestne in vaške otroke, namenjene raziskovanju, druženju ali samostojni igri.

V Muzeju novejše zgodovine Celje se zavedamo pomena in zgodovinske vloge igrač in iger, ki spremljajo človeštvo že od prazgodovine. S pomočjo igrač lahko celovito ponazorimo način življenja, bivanjske razmere in običaje. So zrcalo družbe v času in prostoru. Vsakdo izmed nas ve nekaj o igračah, jih je imel ali jih še ima, lahko pa so le še nežni spomini na otroštvo. Poleg tega, da so igrače namenjene zabavi, tudi izobražujejo, razvijajo psihofizične, ročne in socialne spretnosti in sooblikujejo otrokovo osebnost.

Na gostujoči razstavi v Muzeju Ribnica predstavljamo svet raznovrstnih igrač,  ki ob svoji raznolikosti obiskovalcem sporočajo, da so nekoč bile del otroških življenj, da so se otroci z njimi igrali, jih ujčkali in občudovali. In vse to daje njim – igračam – neizbrisen pečat pomembnosti. V večjem razstavnem prostoru v Ribniškem gradu je več kot 200 igrač zasijalo v vsej svoji lepoti. Razstavi smo dodali deset črnobelih povečav fotografij celjskega fotografa Josipa Pelikana, ki je v objektiv ujel otroke z igračami. Klasifikacij igrač je veliko, skoraj toliko kot strokovnjakov, ki jih klasificirajo. Na naši razstavi smo igrače razdelili v osem sklopov: ljubkovalne, družabne, konstrukcijske, senzorične, izobraževalne, posnemovalne, motorične in doma izdelane igrače.

Drugi razstavni  prostor je namenjen raziskovanju in igranju. Herman Lisjak vam sporoča: »Uživajte ob ogledu razstave, raziskujte in obujajte spomine. In velikoooo se igrajte! Na razstavi in doma.»

Mnzc Igrace 1008

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni