Po filozofsko-kozmološkem konceptu so štiri temeljne sestavine vseh stvari voda, zrak, ogenj in zemlja. Elementi se med seboj povezujejo v času in prostoru, prehajajo in se spreminjajo eden v drugega, če pa se ravnovesje med posameznimi elementi poruši, tedaj pride do nesreč in katastrof, kot je razbrati tudi iz antičnih mitov in legend. Vsak element ima svoje značilnosti, vsi pa so enako pomembni.
Posavski muzej Brežice ima že od leta 1949 svoj dom v gradu Brežice, katerega osrednji prostor je Viteška dvorana, baročna dvorana, ustvarjena ok. leta 1703. Avtor Frančišek Karl Remb (1675—1718) in lastnik gradu grof Ignac Maria Attems (1652—1732) sta ustvarila izjemno delo, osrednji ikonografski program pa predstavlja prav 4 elemente. Baročne freske so bile navdih za večzvrstni programski cikel Posavskega muzeja Brežice ŠTIRJE ELEMENTI: VODA, OGENJ, ZEMLJA in ZRAK. Vsak element ima svojo rdečo nit, rdeča nit predstavitve elementa ZEMLJA pa so/smo ljudje, ki smo skrbniki celotne Zemlje – svojega doma – in jo soustvarjamo.
Prav ljudje smo tisti, ki napolnjujemo prostor, ga kultiviramo, mu vnašamo duha. Ljudje različnih stanov, izobrazbe, poklicev – preprosti ljudje, ljudje z iskro hoteti več, posebni ljudje, ki se niso ujeli v okvire časa …, kako pestra je ta človeška množica.
V Brežicah so v sklopu projekta Štirje elementi: ZEMLJA predstavili 70 Posavk in Posavcev in njihove zgodbe, za razstavo, v kateri vzpostavljamo dialog dveh pokrajin, pa je izbranih 9 oseb, ki so se jim pridružile zgodbe prebivalcev Ribniške doline.
Posavje in Ribniška dolina sta med sabo povezana že od nekdaj, seveda najprej prek ribniških krošnjarjev, ki so zavoljo preživetja imeli tudi tu razširjeno mrežo svojih prodajnih poti, kasneje pa pogosto tudi zasledimo, kako so gostilničarji iz Ribnice hodili po vino v Gadovo peč, Brežice, Bizeljsko idr. Nekateri so domov pripeljali tudi nevesto, ne le dobro vino.
Z zgodbami, ki smo jih zbrali na tem mestu, smo želeli ustvariti dialog med predstavljenimi osebnostmi – spodbuditi dialog dveh pokrajin. Dialog, ki presega občinske meje in seže prek hribov in dolin. Želimo spodbuditi razmišljanje o tem, kako nas povezanost krepi in plemeniti, kako smo večji, če se ne zapiramo med svoje zidove, pa naj bodo ti realni ali samo v glavah. Vsi predstavljeni ljudje so iskali svoje znanje izven varnih okvirov doma, v časih, ko so bile poti morda mnogo zahtevnejše kot danes.
Vabimo vas, da ste del dialoga, predvsem pa, da se iz predstavljenih zgodb naše preteklosti, ki so jih ustvarili izjemne posameznice in posamezniki različnih poklicev in stanov, ponovno učimo iz preteklosti in se zavemo, da bi brez njih bila naša sodobnost drugačna, naša prihodnost pa je zagotovo svetlejša, ker nam prav njihove zgodbe dajejo pogum za našo prihodnost.
ELEMENTU ZEMLJA USTREZA MATERIALNOST, JE SIMBOL PLODNOSTI IN REGENERACIJE, JE VSE KONKRETNO, OTIPLJIVO, SNOVNO, PRAKTIČNO IN UPORABNO.

Fotografije razstave

Foto Daniel Vincek

Utrinki iz odprtja razstave, 12. maja 2023

Foto Daniel Vincek

 

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni