Img 1649

OBEDI TER OBREDI – OTO / EVROPSKI PROJEKT

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Obedi ter obredi – OTO (LAS PPD)

Projektni partnerji: Zavod Coknpok (vodilni partner), JZ Rokodelski center Ribnica (partner 1), Riko Invest, d. o. o., podružnica Škrabčeva domačija (partner 2)

Trajanje projekta: 4. 3. 2021 – 31. 8. 2022

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 85.845,73 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 57.391,37 EUR.

Cilji projekta:

  • Preoblikovanje tradicionalnih jedi na način prilagoditve novim okusom uporabnikov in oblikovanje novega turističnega produkta, imenovanega »Okusi suhorobarske dežele«. Meniji bodo poimenovani po letnih časih in sestavljeni iz lokalno pridelanih sestavin, značilnih za letni čas.
  • Povezali bomo gostince in pridelovalce ter s tem zagotovili krajše dobavne verige, lokalno pridelano hrano in ohranjanje avtohtonih poljščin.
  • Z mladimi bomo sestavili meni za šolsko malico in kosilo in jih tako poučili o naših tradicionalnih poljščinah in prehranjevalnih navadah.
  • Oblikovali bomo nov turistični produkt, sestavljen iz tradicionalnega posodja ali suhe robe na način, da bo povezan z receptom iz menija.
  • Izdelali bomo brošuro, v kateri bomo predstavili vse 4 menije v povezavi s tradicionalnimi obredi, jo obogatili s slikovnim gradivom ter dodali idejo za šolsko malico in kosilo.
  • Izsledke bomo promovirali na kulinaričnih delavnicah, kjer bomo širili znanje in izkušnje ter predstavili način, kako tradicionalno jed oblikovati v sodobno kulinarično mojstrovino.

Projekt sovpada s časom, ko je Slovenija v letu 2021 Evropska gastronomska regija.

Opis projekta: V projektu bomo raziskali lokalno kulinarično dediščino, obrede, povezane s hrano in prehranjevanjem, ter diagnosticirali ponudnike lokalnih pridelkov. Na podlagi tega bomo razvili ribniški meni za vse 4 letne čase (pomlad, poletje, jesen, zima) ter jih povezali z obredi, značilnimi za določeno obdobje.
Izvedli bomo štiri kulinarične delavnice, preko katerih bomo promovirali menije ter lokalne surovine. Delavnice bodo namenjene starejšim, ženskam, podjetnikom (predvsem iz gostinstva in turizma), lokalnim pridelovalcem in mladim, ki želijo ozavestiti pomen lokalne hrane.
Izsledke raziskave bomo znotraj občin LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe promovirali ter spodbujali v vseh možnih rabah. Prav tako bomo delovali povezovalno, saj bomo povezali gostinski, turistični in kmetijski sektor (poudarek na lokalnih surovinah) v rabi menijev za izboljšanje gostinske in turistične ponudbe.
Za potrebe šolske malice in kosila bomo oblikovali lokalno obarvan jedilnik in s tem mlade izobraževali o nujnosti ohranjanja tradicije in okusov, ki izhajajo iz naše doline.
Celoten projekt bo povzet v brošuri, kjer bodo natančno opisani meniji, običaji in značilne ribniške poljščine.
V projektu bo nastal nov turistični produkt, ki bo sestavljen iz tradicionalnega posodja in suhe robe ter povezan z enim od receptov iz menijev.
Projekt bo zapolnil vrzel na področju kulturne in kulinarične dediščine; izhaja iz predpostavke, da smo lahko resnično izvirni le, če se naslonimo na lasten izvor. Ob tem pa beležimo mnoge multiplikativne učinke, ki jih vnašamo v regijo tudi v obliki nadaljnjih spodbud za razvoj.

Pričakovani rezultati operacije:
– Oblikovani štirje meniji, ki bodo temeljili na izsledkih raziskave kulinarične dediščine in bodo oblikovani za okus sodobnega človeka.
– Meniji bodo povezani z lokalnimi obredi, značilnimi za določen letni čas.
– Ustvarjen bo prijazen meni za šolsko malico in kosilo, ki bo temeljil na tradicionalnih sestavinah in lokalno pridelani hrani.
–Zbrani in zapisani izsledki bodo predstavljeni v brošuri, ki bo slikovno bogata in atraktivna.
–Promovirana bo raba lokalnih sestavin in sodelovanje med ponudniki gostinskih, turističnih in kmetijskih subjektov.
– Vključene bodo ranljive skupine, ki bodo na eni strani sodelovale kot zakladnica znanja in prenosa tradicije na mlajšo generacijo, na drugi strani pa tiste, ki bodo pridobivale nova znanja in izkušnje za razvoj osebnosti, nove spretnosti in nabor možnih potencialov za nadaljnjo zaposlitev.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020: www.program-podezelja.si/

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni