Tp1 6478

NADGRADNJA KLANČARJEVE DOMAČIJE/ evropski projekt

PARTNERJI:

Vodilni partner: Andreja Škulj s.p.

Partner 1: Turistično društvo Dobrepolje

Partner 2: Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

TRAJANJE OPERACIJE:

1.1.2020 do 31.12.2021 ali 24 mesecev

KRATEK OPIS OPERACIJE:

Projekt Nadgradnja Klančarjeve domačije predvideva prenovo stare kmečke hiše, v kateri bo gostom Klančarjeve domačije na voljo nastanitev, pogostitev, družinska dediščina in prenos znanja ekološke pridelave. Kmetija se ponaša z ekološkim certifikatom za rastlinsko pridelavo in živinorejo Inštituta KON-CERT iz Maribora. Na ekološki kmetiji sameva prazna stara hiša s tradicijo več kot štirih generacij družine Škulj, katastrski zemljevidi pa o obstoju parcele pričajo že v začetku 19. stoletja. Prazna in zapuščena hiša je izhodišče za projekt – ekološko kmetijo želimo razširiti in ji dodati turistično dejavnost, s katero bi ekološke prakse in dediščino kmetije prenesli med lokalne prebivalce, otroke, upokojence ter turiste, želimo pa jim tudi ponuditi vpogled v delovanje kmetije, jih seznaniti z ekološko prakso in ponuditi naše izdelke. Nastal bo promocijski material – zgibanka Lepote in dobrote dobrepoljske doline. S TD Dobrepolje se bomo poleg tega osredotočili tudi na širjenje ekološke prakse kmetovanja, življenja in mišljenja, pri čemer bomo sodelovali z upokojenci, osnovnošolci in vrtčevskimi otroki. S partnerjem RC Ribnica bomo zasnovali zgodbo Klančarjeve domačije, nastal bo povzetek dediščine s hišnimi zgodbami, ki so del lokalne in narodne kulturne dediščine, zgodba pa bo prenesena v muzejsko dokumentacijo.

CILJI OPERACIJE: urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji,  povečanje prepoznavnosti turistične destinacije in vključevanje ter povezovanje lokalne turistične ponudbe, krepitev lokalne identitete in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine z obnovo, ureditvijo in ohranjanjem krajine ter dediščine

GLAVNE AKTIVNOSTI: gradbena dela na Klančarjevi domačiji, snovanje turistične ponudbe – Lepote in dobrote dobrepoljske doline, izvedba delavnic o ekološki praksi kmetovanja, življenja in mišljenja,  ogled ekološke kmetije Klančarjeva domačija,  zgodba Klančarjeve domačije; priprava muzejske dokumentacije

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE: urejenih 147,21 m2 objekta na Klančarjevi domačiji v namene projekta,  izvedenih 9 delavnic o ekološki praksi kmetovanja, življenja in mišljenja, organizirani 3 ogledi Klančarjeve domačije s strani skupine vrtčevskih otrok, 3 objave v lokalnem mediju, 10 objav na Facebook strani Klančarjeva domačija, 1000 izvodov zgibanke Lepote in dobrote dobrepoljske doline,- nastanek Zgodbe Klančarjeve domačije iz pridobljene  dokumentacija obdelane po muzejskih standardih

CILJNE SKUPINE:  upokojenci, osnovnošolci, vrtčevski otroci, lokalno prebivalstvo, prebivalci sosednjih občin, prebivalci Slovenije, popotniki in turisti

 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA:
I FAZA: 81.179,77

II FAZA: 55.426,96

SKUPNO: 136.606,73

 

VREDNOST SOFINANCIRANJA CELOTNEGA PROJEKTA IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA:
79.999,99

IZVEDBA PROJEKTA V DVEH FAZAH:
I. Faza: 28.375,45 do 31.12. 2018
II. Faza: 51.219,62 do 31.10. 2019

NAČIN FINANCIRANJA:
Projekt je financiran s strani Evropskega Kmetijskega sklada za razvoj podeželja

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni