Img 70f079625d4b200e196b7ecac2ae584c V

DRUŽINA ORAŽEM – JERGČEVI Z MLAKE NJIHOVA ZAPUŠČINA POSTALA DEL ZBIRK MUZEJA RIBNICA

Mag. Vito Oražem je Muzeju Ribnica prepustil obsežen fond gradiva, povezanega z družino Oražem, Jergčevimi iz Ribnice. Ob tem sta g. Oražem in direktorica Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček 6. oktobra podpisala donatorsko pogodbo.

Donacija je sestavljena iz treh delov.

  • Leta 2021 je Muzej Ribnica prejel v hrambo gradivo, povezano z Nežko Oražem, sestro starega očeta Staneta, ki je v Pragi študirala farmacijo in bila pozneje vodja lekarn v Mariboru in Ptuju. Gre za obsežen fond osebnega gradiva: INDEX iz Prage, dopisnice, pisma, fotografije, skupaj 36 kosov gradiva.
  • Drugi del gradiva je neposredno povezan s tovarno JOR (katalogi, ceniki, dopisni listi, pisma, računi, načrti, tudi družinske fotografije in fotografije delavnice in orodij idr.), skupaj 85 kosov gradiva. Med tem gradivom so tudi zanimive fotografije Ribnice in družinskih članov.
  • Del donacije obsegajo večinoma ljubiteljska likovna dela Veljka Oražma. Vsi v družini so bili ljubitelji likovne umetnosti in so jo tudi izdatno podpirali. Eden od sinov, Jaka Oražem, je v letih tik pred drugo svetovno vojno in med njo vodil prvo galerijo neodvisnih umetnikov v Ljubljani, skupaj 5 kosov gradiva.

Z g. Vitom Oražmom in njegovo družino smo v Muzeju že večkrat sodelovali. Prvič smo sodelovali z njegovim očetom Dušanom Oražmom pri pripravi stalne izložbene razstave v Športnem centru Ribnica – Tovarna telovadnega orodja JOR. Takrat smo si izposodili tudi disk, ki je razstavljen skupaj z drugimi telovadnimi orodji podjetja JOR. Z g. Vitom Oražmom pa smo aktivno sodelovali pri razstavi o prvi svetovni vojni, kjer je bil med drugimi predstavljen tudi njegov stari oče Stane Oražem. Družina Oražem je zelo pomembno prispevala k razvoju Ribnice pred prvo svetovno vojno in tudi med obema vojnama. Njihovo podjetje ni bilo znano samo v lokalnem okolju, ampak tudi po celotnem območju takratne države Kraljevine SHS, kasneje Jugoslavije, saj so imeli svojo proizvodnjo razširjeno tudi zunaj Ribnice, po celi takratni skupni domovini. Podjetje je bilo po drugi svetovni vojni nacionalizirano. Del načrtov ter proizvodnjo, vezano na športno opremo je prevzel kasnejši ELAN, del proizvodnje, vezan na kmetijske stroje pa je prevzelo Kovinsko podjetje Ribnica RIKO.

Donacija družine Oražem je dodatno obogatila in dopolnila zbirko Ribniški trg. Že pred tem smo hranili kar nekaj fotografij telovadnih orodij, ki smo jih prejeli v obliki različnih donacij. V zbirki hranimo tudi originalne načrte njihovih telovadnih orodij. Darovano gradivo bomo v letu 2023 digitalizirali in ga predstavili na priložnostni razstavi, ki jo načrtujemo za leto 2024.

Received 422776446648594 (002)
Direktorica Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček in mag. Vito Oražem ob podpisu donatorske pogodbe.
Img 70f079625d4b200e196b7ecac2ae584c V
Poleg cenikov, računov in fotografij so med gradivom tudi trije prodajni katalogi podjetja JOR.

 

 

 

 

 

 

 

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni