Javna služba Loški Potok

Muzej Ribnica ima pooblastilo za opravljanje javne službe v Občini Loški Potok za področje etnologije.

Konec je vélike vojne

Novembra 2018 je minilo 100 let od konca prve svetovne vojne. Pripovedi o vojnih zgodbah in padlih vojakih so v družinah ostajale kot mit, saj so se »naši fantje« borili na strani monarhije, ki je ob koncu vojne ni bilo več. Bili so nikogaršnji junaki. Spomin nanje je vedno bolj bledel, le redki spomeniki so ohranjali spomin na padle. Glasni klici ob koncu vojne, da se kaj takega ne sme nikoli ponoviti, so postajali vedno tišji.

S postavitvijo razstave smo se spominu na ta čas poklonili tudi v Loškem Potoku. Razstava je bila javnosti na ogled spomladi 2019. Panoje pa so obdržali učitelji in jih bodo uporabili kot dodatno učno gradivo.

KAJ SE JE JEDLO – KULINARIČNI TABOR

V juliju 2018 smo v sodelovanju s hrvaškim Etnografskim muzejem Istre/Museo Etnografico dell’Istria izvedli mednarodni kulinarični tabor. Pri delu nam je pomagala etnologinja dr. Tanja Kocković Zaborski, kustosinja Etnografskega muzeja Istre. V času tabora smo obiskali gospodinje v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Kuharske postopke smo posneli s kamero, skozi pogovore z gospodinjami pa zapisali še marsikatero podrobnost.

V Loškem Potoku sta kuhali Milena Turk in Marija Slavec. Milena Turk je pripravila potoške štruklje ter zelje in fižol, Marija Slavec pa je pripravila kuhlne, ki so jih matere nekoč pripravile svojim hčeram ob rojstvu otroka, da so se hitreje okrepile.

Gostovanje razstave Druga koža

Razstava govori o razvoju spodnjega perila od konca druge polovice 19. stoletja do danes. S svojimi zgodbami in spomini o oblačilih so jo soustvarili sogovorniki iz občin Sodražica, Loški Potok in Ribnica.

Odprtje razstave je bilo 18. januarja 2018. Razstava je bila na ogled do konec marca 2018 v OŠ Loški Potok.

Gostovanje razstave Utrinki iz zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes – Zgodovina ribniške in kočevske policije

Razstava Utrinki iz zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes – Zgodovina ribniške in kočevske policije je bila plod medmuzejskega, medresorskega in tudi medobčinskega sodelovanja. Matično razstavo je pripravil Muzej slovenske policije. Razvoj policije na območju, ki ga pokriva PP Kočevje so pripravili v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Razvoj policije na območju, ki ga pokriva PP Ribnica, smo pripravili v Muzeju Ribnica.

Odprtje razstave je bilo 7.10.2016. Razstava je bila na ogled v prostorih OŠ Loški Potok do 31.12.2016.

Gostilne, kot smo jih poznali nekoč

GOSTILNE, KOT SMO JIH  POZNALI NEKOČ

Pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju

Razstava je bila del obsežnejšega projekta Muzeja Ribnica v sklopu katerega so se popisovale gostilne, ki so v 20. stoletju delovale v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Poudarek na tukajšnji razstavi je na gostilnah v Loškem Potoku. Razstava je bila narejena na podlagi ustnih in pisnih virov ter s pomočjo fotografskega gradiva in pridobljenih predmetov. Razstava je bila slavnostno odprta 29.6.2013 v KTC Loški Potok, kjer stoji še danes.

2021 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Lasinzastave Logo Mali
Logo Erasmus
Logo Las Cdr10
Logo Chance
Srrs Logo Mali