Sdr

Etnološko raziskovalni tabor Slemena s poudarkom na stavbni dediščini / MEDINSTITUCIONALNI PROJEKT

Muzej Ribnica je leta 2014 začel etnološko raziskovati specifično in zaključeno območje severnega dela ribniške občine, Slemena. Vzorci iz preteklosti se najbolj odražajo preko stavbne dediščine. Stavbe so iz druge polovice 19. stoletja in sodobnejše.

S sistematičnim raziskovanjem, ki je potekal v treh sklopih, smo preučevali kulturo, način življenja posameznih ljudi in celotne skupnosti. Zbirali smo zgodbe, predmete, fotografije, in drugo dokumentacijo ter tako teren podrobneje preučili. Tridnevni raziskovalni tabor je potekal novembra leta 2014, 2016 in 2018, izvedli pa smo ga v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Leta 2014 smo preučili enajst vasi: Ortnek, Praproče, Maršiče, Rigelj, Pusti Hrib, Hojče, Gašpinovo, Graben, Hudi Konec, Presko in Sinovico. Naslednji tabor leta 2016 smo raziskali vasi: Sveti Gregor, Andol, Krnče, Levstiki, Marolče, Junčje in Grebenje. Preučevanje Slemen smo zaključili leta 2018, ko smo raziskali Brinovščico, Črnec, Zadniki, Perovo, Pugled, Vintarji in Črni Potok.

Leta 2015 je izšlo tudi poročilo z naslovom Etnološko raziskovalni tabor Slemena s poudarkom na stavbni dediščini – 1. del. V nastajanju sta še dve poročili za 2. in 3. del raziskovalnega tabora.

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni