Img A4a5e05675d932f7888aed827d4fb248 V

Predstavitev razstavnega kataloga Suhorobarstvo & Lončarstvo

V Muzeju Ribnica smo s predstavitvijo razstavnega kataloga SUHOROBARSTVO & LONČARSTVO zaključili projekt prenove stalne razstave suha roba in lončarstvo. Prenova vključuje virtualno in fizično razstavo ter tiskano in elektronsko obliko kataloga.
Katalog smo javnosti predstavili 15. marca. Poudarek predstavitve je temeljil na predstavitvah avtorskih prispevkov v katalogu, in sicer na naravnogeografskih značilnostih območja dežele suhe robe in lončarstva ter na osnovnih surovinah za izdelovanje, lesu in glini.
Naravnogeografske značilnosti dinarskih pokrajin je predstavil dr. Rok Ciglič iz Geografskega inštituta ZRC SAZU, ki je izdelal tudi zemljevid Kamninsko – reliefnih enot za območje dežele suhe robe in lončarstva.
Les v deželi suhe robe in lončarstva je predstavil domačin doc. dr. Boštjan Lesar iz Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Izpostavil je kakšne lastnosti mora imeti les, ki se uporablja za izdelke suhe robe: les mora biti brez grč, imeti mora dovolj visoko gostoto, pomembni so tudi prožnost, razkolnost, žilavost, trdnost, trdota, vlažnost ter odpornost na vremenske dejavnike.
Gline kot gradnik slovenskega prostora in tradicionalno surovino je predstavila dr. Duška Rokavec iz Geološkega zavoda Slovenije, ki je med drugim predstavila, da je Geološki zavod Slovenije v 50 letih prejšnjega stoletja naredil geološke raziskave glin z namenom ugotavljanja zalog oziroma surovinske baze za proizvodnjo opekarne v Ribnici. Ugotovljeno je bilo, da je opekarskih glin v oklici Ribnice preko 1,2 milijona m3 in da so gline pliokvartarne starosti, sedimentirale pa so se pred 2 milijoni let.
Katalog lahko kupite v Muzejski trgovini Rokodelskega centra Ribnica, najdete pa ga tudi na spletni strani Muzeja Ribnica.

Pripravila, Polona Rigler Grm

 

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni