Received 862889378576987

Mednarodni kongres slovenskih muzealcev

Med 20. in 22. septembrom je v Kopru potekal IV. mednarodni kongres slovenskih muzealcev, ki smo se ga udeležili vsi zaposleni na enotah Muzej Ribnica in Galerija Miklova hiša ter direktorica Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček. Letošnja tema kongresa je bila Muzeji, trajnostni razvoj in družbena dobrobit, kar se je popolnoma skladalo z našim delom. Vsaka od nas je kolegom muzealcem predstavila svoj vidik našega dela.

Ana Koščak je predstavila kako lahko galerija z uporabo digitalnih medijev predstavlja in popularizira svojo likovno zbirko. Navzočim je predstavila vsebino dveh projektov, ki jih je Galerija Miklova hisa realizirala v obdobju zadnjih treh let – animirani film z naslovom  Umetnost je zame ter inovativno virtualno aktivnost  Vstop v sliko.

Polona Rigler Grm je govorila o avdiovizualnem dokumentiranju v Muzeju Ribnica in predstavila različne projekte, kjer smo posneli tovrstno gradivo. Izpostavila je snemanje suhorobarskih panog, projekt Moja vas, njej podedovani obraz, projekt Med Lončarji in snemanje petja v Slemenih.

Marina Gradišnik je predstavila vlogo muzejev pri ozaveščanju javnosti o aktualnih problematikah. V predstavitvi je razložila nastanek razstave Ne pametuj ločuj! avtorice Andreje Mihelič. Predstavila je potek priprave razstave, sodelovanje s Komunalo Ribnica in Društvom za raziskovanje jam Ribnica ter likovni in literarni natečaj za okoliške šole, ki je bil del razstavnega programa.

Sama sem predstavila koncept vključevanja lokalne javnosti in soustvarjanja razstav s pomočjo “Crowdsourcinga.” Crowdsourcing je javni poziv ljudem k sodelovanju pri raziskovanju določene teme, kjer ljudje prispevajo svoje znanje, fotografije, predmete, spomine in druge vsebine. S tem pristopom smo ustvarili razstave, kot so Pogled na današnji dan skozi sito preteklosti (Ribnica v času razglasitve epidemije Covid-19), 30 let samostojne Slovenije ter Praznično leto.

Naše delo je bilo pohvaljeno s strani kolegov muzealcev, hkrati pa smo dobile ogromno novih idej za nadaljnje delo.

Vasja Zidar

 

(Foto arhiv RCR)

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni